Niewielki projekt w pythonie, z uzyciem bibliotek SciPy i PyQT -- rozwiazywanie ukladow
rownan nieliniowych przy uzyciu funkcji fsolve(). Licencja: GPLv3.
Zawiera takze dokumentacje w .pdfie (wraz ze zrodlami w LaTeXu).

Wersje oprogramowania, z ktorymi program byl pisany i testowany:
- Qt - 3.3.7
- python - 2.4.4
- PyQt - 3.17  (sip - 4.5.2)
- scipy - 0.5.2  (numpy - 1.0.1)

BB